MÁY TÍNH ĐỂ BÀN PA ĐB10301 (I3 10100 / RAM 4GB)

7,990,000 6,590,000

– MAIN : H410
– CPU: i3 10100
– RAM: 4GB
– SSD 120Gb

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN PA ĐB10301 (I3 10100 / RAM 4GB)

7,990,000 6,590,000