PC Workstation PA 003 – i7 8700/Ram 16Gb/ GTX 1060 6GB

25,000,000 19,900,000

Thông tin sơ lược: – CPU: i7 8700k
– RAM: 16GB
– VGA: GTX 1060 6GB
– SSD: 120Gb
– HDD: 1TB
PC Workstation PA 003 – i7 8700/Ram 16Gb/ GTX 1060 6GB

25,000,000 19,900,000