CÂY MÁY TÍNH PA ĐB10303 (I3 10100 / RAM 4GB/ SSD 240Gb)

8,390,000 6,790,000

– MAIN : H410
– CPU: i3 10100
– RAM: 4GB
– SSD 240Gb

CÂY MÁY TÍNH PA ĐB10303 (I3 10100 / RAM 4GB/ SSD 240Gb)

8,390,000 6,790,000