Máy tính để bàn Dell Optiplex 3090SFF-10505-4GSSD 3 Year (i510505-4-256SSD-Fedora)

13,490,000 13,190,000

– CPU: Core i5 Intel® Core i5-10505 (6 Cores / 12MB / 12T / 3.2GHz to 4.6GHz/65W
– RAM/ HDD: 4Gb/ 256GB SSD
– VGA: VGA onboard, Intel Graphics
– OS: Fedora

Máy tính để bàn Dell Optiplex 3090SFF-10505-4GSSD 3 Year (i510505-4-256SSD-Fedora)

13,490,000 13,190,000