MÁY TÍNH ĐỂ BÀN PA ĐB10G01 (G6400 / RAM 4GB/ SSD 120Gb)

5,990,000 5,390,000

– MAIN : H410
– CPU: G6400
– RAM: 4GB
– SSD 120Gb

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN PA ĐB10G01 (G6400 / RAM 4GB/ SSD 120Gb)

5,990,000 5,390,000